BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Diện tích đất lâm nghiệp được giải phóng mặt bằng để trồng rừng còn thấp

Cập nhật ngày: 07/08/2011 - 12:33

Ban chỉ đạo 875 (giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích) huyện Tân Châu cho biết, chỉ trong tháng 7, Tân Châu đã lập thêm 20 biên bản vi phạm hành chính (VPHC) trên diện tích 14,90 ha. Đến nay, trên địa bàn huyện đã lập tổng số 630 biên bản VPHC đối với diện tích 1.258,77 ha.

Tân Châu cũng ban hành thêm 23 quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng diện tích 62,71 ha. Luỹ kế từ năm 2009 đến nay, huyện đã ban hành được tổng số 326 quyết định/757,34 ha. Trong tháng 7, huyện cũng đã ban hành 11 quyết định cưỡng chế/35,93 ha (tại xã Tân Thành). Luỹ kế từ khi triển khai thực hiện đến nay, Tân Châu đã thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế cho 830 trường hợp/250,19 ha.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trong tháng 7, huyện đã xử lý cây trồng không đúng mục đích và giải phóng mặt bằng được 16 hộ/68,01 ha. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 195,31 ha, đạt 20% kế hoạch năm 2011. Trong khâu trồng rừng, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện đã trồng được 103 ha (48 hộ), đạt 26% kế hoạch tỉnh giao.

Người dân chấp hành chủ trương chặt cây trồng sai mục đích để trồng lại rừng

Theo BCĐ huyện Tân Châu, tình hình thực hiện giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích từ đầu năm 2011 đến nay còn chậm. Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch chưa được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra (mới chỉ giải phóng mặt bằng được 194,51 ha/996,89 ha, đạt 20% KH). Công tác xử lý hành chính, thi hành quyết định cưỡng chế không triển khai được, công tác trồng rừng triển khai chậm trong khi vụ trồng rừng đã vào chính vụ.

Nguyên nhân là do ác xã phải tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh đó, giá các loại nông sản như cao su, mía, mì tiếp tục tăng cao gây thêm khó khăn trong công tác giải phóng, di dời các loại cây trồng này. Đồng thời, các đối tượng vi phạm còn lại hầu hết thuộc diện “bất hợp tác”, không chấp hành chủ trương của Nhà nước.

Về nguyên nhân chủ quan, việc tập trung củng cố hồ sơ xử lý hành chính chậm, đặc biệt là khâu lập biên bản vi phạm hành chính, một số hồ sơ đã ban hành quyết định xử lý nhưng phải điều chỉnh, bổ sung, đặc biệt do việc chưa nắm vững quy định dẫn đến lúng túng trong việc xử lý hành chính… do đó đến nay chưa thể triển khai công tác cưỡng chế. Đáng chú ý là các xã có rừng có tâm lý chủ quan, thậm chí buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo UBND một số địa phương phụ trách công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ này.

BCĐ huyện Tân Châu cho biết trong những tháng còn lại của năm 2011, huyện sẽ tập trung mọi lực lượng, nguồn lực cho công tác di dời, giải phóng các loại cây trồng không đúng mục đích, triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, BCĐ huyện yêu cầu các ngành chức năng, địa phương có liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ củng cố, xác lập và ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (thực hiện đồng loạt, không phân biệt đối tượng vi phạm, loại cây trồng… đã được đưa vào kế hoạch 2011), để tạo cơ sở tiến hành cưỡng chế nếu hộ vi phạm không tự nguyện chấp hành.

Các xã có rừng khẩn trương phối hợp với BQL khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng hoàn chỉnh hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính đối với những hộ chưa lập biên bản, đồng thời củng cố lại các hồ sơ còn sai sót để để đề xuất Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định. BCĐ huyện yêu cầu BQL khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng chủ động cung ứng cây giống để phục vụ kịp thời cho công tác trồng rừng, theo nguyên tắc giải phóng mặt bằng đến đâu, trồng rừng đến đó, tránh tình trạng không đáp ứng đủ cây giống như năm 2010.

HOÀNG THI