Tân Châu: Giải ngân 370 triệu đồng hỗ trợ nông dân chăm sóc cây cao su 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 10:05

BTNO - Vừa qua, tại UBND 2 xã Suối Ngô và Tân Hiệp, Hội Nông dân huyện Tân Châu phối hợp với Hội nông dân 2 xã tổ chức giải ngân vốn quỹ Hỗ trợ nông dân.

Trao vốn cho nông dân 2 xã Suối Ngô và Tân Hiệp.

Trong đợt này, mỗi xã có 10 hộ được vay vốn với tổng số tiền 370 triệu đồng, theo đó số tiền mỗi hộ được vay là từ 10-30 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Mục đích cho vay là để trồng và chăm sóc cây cao su.

Tính từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Tân Châu đã giải ngân được 2 dự án từ quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, giúp các hội viên nông dân vay với mục đích trồng và chăm sóc cây cao su. 

Chí Thành