BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Giao đất cho các hộ dân di dời khỏi đất lâm nghiệp ở xã Suối Dây

Cập nhật ngày: 22/12/2016 - 03:46

Giao đất tại thực địa cho một hộ dân.

Theo Quyết định số 5877 ngày 14.12.2016 của UBND huyện Tân Châu về việc phê duyệt phương án giao đất tái định cư cho các hộ di dời ra khỏi đất lâm nghiệp tại xã Suối Dây, có 82 hộ dân được di dời ra khỏi đất lâm nghiệp và được bố trí tại khu tái định cư ấp 5 và ấp 6 theo chủ trương của UBND tỉnh.

Mỗi hộ được bố trí một thửa đất có diện tích 400 mét vuông với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Tổng diện tích giao đất đợt này là trên 38.800 mét vuông. Sau khi các hộ dân bốc thăm ngẫu nhiên các thửa đất được đánh số thứ tự, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu phối hợp với UBND xã Suối Dây tổ chức giao đất tại thực địa cho các hộ dân.

Khu vực bố trí tái định cư ấp 5 và ấp 6 nằm cách trung tâm xã Suối Dây khoảng 4km, hiện nay đã có hệ thống đường giao thông, điện lưới và trường học.

Trước đó, phương án giao đất bố trí tái định cư đã được niêm yết, công khai danh sách các hộ được giao đất trong thời gian quy định để tiếp nhận ý kiến đóng góp cho phương án và bổ sung thông tin cần thiết của hộ được giao đất tái định cư. Sau bước giao đất, UBND xã Suối Dây sẽ phối hợp với ngành chức năng tổ chức kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Đến nay, huyện Tân Châu đã cơ bản hoàn thành việc di dời các hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp và bố trí tái định cư.  

Công Điều