Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ:

Tân Châu hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng được phê duyệt 

Cập nhật ngày: 27/09/2021 - 09:24

BTNO - Thời gian vừa qua, UBND huyện Tân Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của UBND tỉnh.

UBND xã Tân Hội, huyện Tân Châu chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Việc tiếp nhận hồ sơ, chi hỗ trợ được các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, kịp thời, không để sót lọt đối tượng hỗ trợ hoặc xảy ra tiêu cực.

Đến ngày 23.9, huyện Tân Châu tiếp nhận 6.724 hồ sơ, đã thẩm định và ký tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 5.591 hồ sơ. Kết quả, UBND tỉnh đã phê duyệt 4.667 hồ sơ với tổng kinh phí gần 6,7 tỷ đồng. Các đối tượng được hỗ trợ gồm 3.566 lao động tự do, 888 người bán vé số, 203 trường hợp là F0 đã hoàn thành điều trị và F1 phải cách ly y tế tập trung, 10 hộ kinh doanh. Đến nay, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu đã giải ngân và hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng được phê duyệt, đạt 100%.

Trong thời gian tới, UBND huyện Tân Châu tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, kịp thời tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Phương Thuý