BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 25/03/2023 - 22:50

BTNO - Ông Nguyễn Văn Thượng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Châu cho biết, tính đến ngày 24.3, huyện Tân Châu có 12/12 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội Nông dân huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội Nông dân xã Suối Ngô.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 116 thành viên, bầu 140 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, trong đó có 12 đại biểu dự khuyết. Hội Nông dân xã Suối Ngô là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội vào sáng 24.3.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ. Trong 5 năm hội viên đóng góp trên 480 triệu đồng và hiến 500m2 đất tham gia hàng trăm ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân trên 150 triệu đồng, cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện giải quyết cho trên 27 hội viên vay trên 1 tỷ đồng phát triển sản xuất; phối hợp các ngân hàng xây dựng được 20 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 1.270 thành viên vay trên 60 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Hội Nông dân huyện Tân Châu khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Chí Thành