Tân Châu: Khai giảng lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 31/01/2012 - 11:49

Ngày 31.1.2012, UBND huyện Tân Châu phối hợp với Trung tâm dạy nghề lái xe Trúc Diệp tổ chức khai giảng lớp dạy nghề ngắn hạn lái xe ô tô hạng B2 cho 40 lao động nông thôn trên địa bàn xã Tân Hoà.

Trong thời gian 4 tháng, các học viên tham gia lớp dạy nghề sẽ được Trung tâm dạy nghề lái xe Trúc Diệp đào tạo lý thuyết và thực hành về kỹ thuật lái xe ô tô hạng B2. Lớp dạy nghề giúp các học viên nắm vững lý thuyết và kỹ năng lái xe cả trong sa hình và ngoài đường; đảm bảo mỗi học viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng lái xe tham gia giao thông và xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Trong năm 2011, chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Tân Châu luôn được quan tâm, toàn huyện đã mở được 23 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 1.000 lao động nông thôn. Số lao động sau khi được đào tạo có việc làm chiếm khoảng 80%. Theo kế hoạch, trong năm 2012, huyện Tân Châu sẽ phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện và các cơ sở dạy nghề, các nông trường cao su tổ chức 20 lớp dạy nghề ngắn hạn cạo mủ cao su, kỹ thuật lắp ráp máy vi tính và nghề đan lát cho khoảng 600 lao động nông thôn, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động được qua đào tạo và tìm được việc làm cải thiện đời sống, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Công Điều