BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Năm 2014, dự báo thu ngân sách tiếp tục khó khăn

Cập nhật ngày: 27/02/2014 - 06:11

Người dân nộp thuế tại Chi cục thuế Tân Châu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách huyện Tân Châu, tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng 1.2014 tiếp tục thấp khi chỉ đạt 7 tỷ 874 triệu đồng, đạt 3,12% so với dự toán pháp lệnh tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2013 đạt 75,59%.

Có 3 khoản thu tăng so với cùng kỳ, gồm thu phí và lệ phí, thu khác ngân sách và các khoản thu tại xã. Có 6 khoản thu giảm so với cùng kỳ, gồm thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân và thu tiền sử dụng đất.

Tính đến hết ngày 31.1.2014, tổng nợ thuế so với dự toán chiếm tỷ lệ 7,37% với trên 18 tỷ đồng, trong đó nợ không có khả năng thu là trên 2,7 tỷ đồng. 

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách của huyện như: tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản thế mạnh của huyện giảm mạnh, đã tác động đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp…

Tại hội nghị đánh giá công tác thu thuế tháng 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ thu thuế những tháng còn lại của năm 2014, Ban Chỉ đạo Thu ngân sách huyện Tân Châu đã triển khai 8 nhóm giải pháp để cải thiện tình hình thu ngân sách ở huyện, trong đó tập trung khai thác các nguồn thu từ lĩnh vực xây dựng cơ bản, từ thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp ở các xã/thị trấn; tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về thuế; hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các chính sách thuế cho người nộp thuế nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật về thuế...

Công Điều