Tân Châu: Phát động Tháng hành động vì chất lượng VSATTP

Cập nhật ngày: 18/01/2012 - 04:49

Diễu hành tuyên truyền về VSATTP

(BTNO)- Thực hiện chủ đề Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2012 là “Bảo đảm an toàn thực phẩm tết dân tộc và các lễ hội”, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện huy động các kênh truyền thông phổ biến đến 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm những nội dung cơ bản của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản có liên quan. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các cơ sở cung cấp, phục vụ Tết và các lễ, hội.

Trong năm 2011, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Tân Châu đã tổ chức kiểm tra 665 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; qua đó đã nhắc nhở 205 cơ sở, xử phạt 8 cơ sở vi phạm quy định về VSATTP với số tiền 6,4 triệu đồng, thu hồi và tiêu huỷ nhiều thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công Điều