Tân Châu ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Cập nhật ngày: 12/07/2020 - 13:26

BTNO - Sáng 11.7 Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện Tân Châu phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam và tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Diễu hành tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm trên địa bàn Tân Châu.

Với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, lễ ra quân nhằm tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội.

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã diễu hành qua các trục lộ chính khu vực Thị trấn Tân Châu và các xã Tân Hiệp, Thạnh Đông và Tân Phú.

Chí Thành