BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tăng cường quản lý về đầu tư XDCB

Cập nhật ngày: 16/07/2013 - 06:10
(BTNO) - 6 tháng đầu năm 2013, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Châu chậm tiến độ thi công cũng như cấp phát vốn. Nguyên nhân chủ yếu là do điều chỉnh hồ sơ dự toán, làm chậm các thủ tục nên ảnh hưởng công tác triển khai thi công.

Một công trình được đầu tư xây dựng cơ bản gần xong tại huyện Tân Châu

Cụ thể, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2013 đã phân khai 77.149 triệu đồng, trong đó kế hoạch năm 2013 là 73.370 triệu đồng, vốn chuyển nguồn là 3.779 triệu đồng, bao gồm 64 công trình, trong đó có 40 công trình mới và 24 công trình chuyển tiếp. Khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm là 18.406 triệu đồng, giá trị cấp phát là 18.217 triệu đồng - đạt 23,61% tổng nguồn vốn. 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng tiếp tục được tăng cường thực hiện, các ngành chức năng huyện phối hợp với các xã, thị trấn, đội thanh tra liên ngành huyện kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm trái phép, nhất là trong khu vực Thị trấn Tân Châu và các tuyến đường tỉnh quản lý. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 140 hồ sơ xin phép xây dựng, trong đó có 19 giấy phép cấp cho công trình; 49 giấy phép cấp cho nhà ở đô thị; 72 giấy phép cấp cho nhà ở nông thôn.

CHÍ THÀNH