BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tăng trưởng kinh tế - xã hội giữ vững và ổn định

Cập nhật ngày: 29/09/2010 - 09:56

(BTNO) - BCH Đảng bộ huyện Tân Châu vừa tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 vào sáng 29.9. Đến dự có Ông Võ Hoàng Khải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh hội nghị

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2010 tình hình kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện luôn được duy trì ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND huyện giao cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Cụ thể: về kinh tế, giá trị sản xuất đạt trên 67%. Tổng giá trị gia tăng các ngành kinh tế đạt trên 68%. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt trên 94%. Các hoạt động ngân hàng tín dụng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông ổn định; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm hơn; tình trạng khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường tiếp tục được kéo giảm; tiến độ trồng rừng vụ 2010 đã được trên 350 ha.

Các mục tiêu phát triển văn hoá xã hội được triển khai thực hiện tương đối toàn diện, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác chăm lo, thực hiện chính sách đối với người có công, hộ nghèo, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Về chương trình mục tiêu Y tế, Dân số gia đình & trẻ em được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả …

CHÍ THÀNH