BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tập huấn kỹ năng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cộng đồng

Cập nhật ngày: 08/08/2014 - 05:36

Tham dự lớp tập huấn có trên 120 cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB.MTTQ và các thành viên trong Ban giám sát cộng đồng 12 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Tân Hội, huyện Tân Châu tích cực giám sát xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh minh hoạ

Các báo cáo viên đã thông tin đến đại biểu những văn bản mới nhất liên quan đến đầu tư xây dựng công trình và những nội dung khung pháp lý chính sách mới ban hành, như: Thông tư số 10/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hướng dẫn số 2302 của UBND tỉnh Tây Ninh quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Luật Thanh tra; Nghị định số 99/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Quyết định số 80/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng: Giám sát đầu tư cộng đồng; tiêu chuẩn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám sát; kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng và trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng…

Tại hội nghị, các học viên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, đưa ra các ý kiến xung quanh công tác giám sát đầu tư tại cộng đồng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Qua tập huấn, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và năng lực trong quản lý đầu tư xây dựng, góp phần đưa hoạt động xây dựng cơ bản đi vào nề nếp, có hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thụy Thảo