BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 24/05/2024 - 09:19

BTNO - Ngày 23.5, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan cho cán bộ làm công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên giới thiệu chuyên đề liên quan Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng trên địa bàn; chuyên đề liên quan nội dung Nhân dân kiểm tra, giám sát; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; vấn đề công khai thông tin ở xã, thị trấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng ấp/khu phố…

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề liên quan Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự tập huấn cũng trao đổi một số vấn đề đã, đang thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn khi thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

Hoàng Diệu