BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Thẩm định và bàn giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Thạnh Đông

Cập nhật ngày: 11/07/2014 - 06:10

Được biết, Thạnh Đông là xã được tỉnh và huyện chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới. Mặc dù trong thời gian qua Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã triển khai, tuyên truyền trong nhân dân các văn bản, chủ trương có liên quan đến xây dựng nông thôn mới nhưng đến nay xã chỉ mới đạt 12/19 tiêu chí, còn lại 7 tiêu chí chưa đạt.

 Tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xã Thạnh Đông. Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo xã Thạnh Đông cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý là tiêu chí 2 về giao thông, tiêu chí 5 về trường học và tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa cần sự hỗ trợ vốn từ cấp trên mới có thể thực hiện được.

Phía xã cũng cho biết, hiện tiêu chí 14 về giáo dục có tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ mới đạt 13,5%. Trong thời gian tới, các tiêu chí số 9 về nhà ở và tiêu chí 15 về y tế cũng khó đạt được.

Ngoài ra, công tác vận động vốn đối ứng trong nhân dân để xây dựng về hạ tầng giao thông cũng rất khó khăn, tính đến nay xã chỉ mới vận động được số tiền trên 900 triệu đồng. 

Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Trong yêu cầu UBND xã Thạnh Đông trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… để sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Chí Thành