BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tiếp tục rà soát quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với Việt kiều Campuchia sinh sống trên địa bàn

Cập nhật ngày: 12/03/2014 - 06:59

Thực hiện Quyết định số 1118 ngày 8.6.2012 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với đồng bào là Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Phòng Tư pháp, Công an huyện, UBND các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu đã tích cực trong việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch đối với Việt kiều Campuchia di cư tự do về nước.

Xóm Việt kiều Campuchia ở xã Tân Thành.

Quá trình thực hiện giải quyết quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với đồng bào Việt kiều Campuchia thời gian qua còn chậm, tỷ lệ giải quyết còn thấp. Qua kết quả thực hiện rà soát, UBND huyện đã tổng hợp danh sách trên 2.000 người thuộc 4 nhóm người được quy định tại Quyết định 1118 của UBND tỉnh, trong đó chỉ mới giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với 153 trường hợp, còn lại chưa giải quyết được do có nhiều khó khăn vướng mắc trong việc xác minh nhân thân, giấy tờ tuỳ thân, thời gian cư trú… của các nhóm đối tượng. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào là Việt kiều Campuchia đang sinh sống trên địa bàn huyện được làm ăn, sinh sống cũng như tham gia phát triển sản xuất nhằm ổn định cuộc sống cho bản thân, gia đình, con em họ có đầy đủ các điều kiện được đến trường, UBND huyện Tân Châu tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện tiếp tục rà soát lại quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu đối với đồng bào Việt kiều Campuchia đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo công an huyện, Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã/thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách theo từng nhóm cụ thể; tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng làm hồ sơ xác minh về thân nhân, thời gian cư trú của họ để tiến hành các bước về giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch và hộ khẩu đúng quy định.

Công Điều