BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu tổ chức diễn đàn hội nhập quốc tế

Cập nhật ngày: 20/08/2016 - 06:02

Tiến sĩ Hoàng Văn Điệp trình bày các nội dung tại diễn đàn.

Tại đây, các đại biểu đã nghe tiến sĩ Hoàng Văn Điệp- giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trình bày về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thông tin thời cơ và thách thức của Việt Nam cũng như của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế và gia nhập cộng đồng ASEAN…

Diễn đàn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và các doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ, thách thức và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập.

Chí Thành