Tân Châu: Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 30/03/2012 - 12:23

(BTNO)- Nhằm có biện pháp bảo vệ tốt cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện, ngay từ đầu tháng 3.2012, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm gia súc gia cầm huyện Tân Châu đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động triển khai công tác tiêm phòng các dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm.

 Tiêm phòng cho đàn heo

Về cơ bản sẽ tổ chức tiêm phòng 2 đợt chính trong năm. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 20.3 – 20.6.2012. Đợt 2 từ tháng 8.2012 – 12.2012. Trong đợt 1 sẽ tiêm gần 9.000 liều vắc-xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng đối với đàn trâu, bò; đối với đàn heo tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả, lở mồm long móng, heo tai xanh với số lượng trên 6.500 liều. Ngoài ra còn tiêm phòng vắc-xin dại chó, đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi tự tiêm phòng các loại vắc-xin gia cầm phòng bệnh niu-cát-xơn (hay còn gọi là bệnh gà rù), bệnh gumboro, đặc biệt là tiêm phòng bệnh cúm gia cầm. Với chỉ tiêu được đặt ra là tiêm đạt từ 80% so với tổng đàn và đảm bảo 100% gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng phải được tiêm phòng.

Được biết, có một số loại vắc-xin được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí là vắc-xin phòng bệnh heo tai xanh, vắc-xin lở mồm long móng ở trâu, bò. Còn đối với các loại vắc-xin dịch tả heo và tụ huyết trùng trâu, bò thì người chăn nuôi phải trả tiền công cho người tiêm phòng. Các loại vắc-xin tiêm cho heo như tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng, vắc-xin dại chó, vắc-xin cúm gia cầm thì người chăn nuôi tự bỏ chi phí mua vắc-xin và trả tiền công tiêm.

Đối với các loại vắc-xin lở mồm long móng ở trâu, bò và vắc-xin heo tai xanh sẽ tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu. Bắt đầu tiêm từ xã Tân Hà vào ngày 15.4 và sau đó đến các xã Tân Đông, Tân Hội, Tân Hiệp, Thị trấn, Thạnh Đông, Tân Phú, Tân Hưng, Suối Dây, Tân Thành, Suối Ngô và kết thúc ngày 18.6.2012 là tại xã Tân Hoà.

Chí Thành