Tân Châu: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 26/11/2012 - 05:38

Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích

(BTNO)- UBND huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 và tổng kết hoạt động tư pháp năm 2012. Đến dự có ông Tạ Châu Lâm- Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng giáo dục pháp luật huyện Tân Châu.

Với mục tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận người dân, góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, từ năm 2008-2012 huyện Tân Châu đã tập trung phổ biến giáo dục pháp luật cho tất cả các bộ công chức, viên chức trong toàn huyện, đạt 98%; phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện đạt 65%; phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động ở các công ty, doanh nghiệp đạt 100% và 70% người lao động được tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động; 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được trang bị kiến thức pháp luật về an ninh, quốc phòng.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền được trên 3.400 cuộc với trên 160 ngàn lượt người dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các luật: hôn nhân gia đình, luật đất đai, giao thông đường bộ, luật khiếu nại tố cáo… Ngoài ra, các ban ngành đoàn thể còn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như: hội thi, tuyên truyền qua các phiên tòa lưu động, tủ sách pháp luật, hoạt động hỗ trợ pháp lý, thông qua việc hòa giải ở cơ sở…

Dịp này, UBND huyện Tân Châu đã khen thưởng cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

Chí Thành

 


Liên kết hữu ích