Tân Châu: Tổng số lao động được tạo thêm việc làm tăng 47%

Cập nhật ngày: 17/11/2011 - 10:05

(BTNO) - Theo UBND huyện Tân Châu, trên địa bàn huyện hiện nay có 73.267 lao động trong độ tuổi – chiếm tỷ lệ 61,21% tổng dân số. Trong đó lao động có đủ việc làm chiếm 88,5%; thiếu việc làm chiếm 11,36% và thất nghiệp chiếm tỷ lệ 0,14%.

Một lớp dạy cạo mủ cao su tại xã Tân Phú

Thực hiện kế hoạch đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015, trong năm 2011, Tân Châu tổ chức được 47 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.410 lao động, ước số lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề đạt 80%.

Ngoài ra, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã có 3.174 lao động trong độ tuổi được đào tạo, dạy nghề, vay vốn tạo việc làm – đạt 227% kế hoạch. So cùng kỳ năm trước, tổng số lao động được tạo thêm việc làm tăng 47% (tăng 1.018 người).

Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức chi trả thường xuyên cho 953 đối tượng với số tiền trên 14 tỷ đồng. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 922 hồ sơ bảo trợ xã hội. Hiện tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp trên địa bàn huyện là 1.462 đối tượng với kinh phí chi trả hơn 3,749 tỷ đồng…

NHÃ CHI