BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tổng thu ngân sách đạt trên 87,6 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 04/11/2010 - 10:29

(BTNO)-Tính đến ngày 31.10.2010, tổng thu ngân sách nhà nước tại huyện Tân Châu được trên 87 tỷ 663 triệu đồng, đạt 128,5% so kế hoạch tỉnh giao (so cùng kỳ đạt 158,9%).

Người dân thực hiện nghĩa vụ thuế

Có 7/9 khoản thu đạt và vượt dự toán thu năm 2010 là: thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thuế môn bài; thuế giá trị gia tăng; thuế tài nguyên; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập cá nhân và các khoản thu tại xã. Thuế thu đạt cao nhất là thuế giá trị gia tăng, thu được trên 58 tỷ đồng, đạt trên 147% so kế hoạch. Riêng khối xã, thị trấn có 4 đơn vị thu đạt và vượt kế hoạch năm 2010 là: xã Tân Phú, Tân Hoà, Tân Hội và Tân Đông.

Đạt được kết quả trên là nhờ có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan thuế. Cụ thể là Chi cục thuế huyện đã thường xuyên nhắc nhở đội thuế liên xã, thị trấn và các đội chức năng thuộc văn phòng Chi cục thuế huyện nắm chắc và thực hiện theo đúng quy trình quản lý thuế. Từ đó số kê khai thuế và số nộp ngân sách hằng tháng đều tăng so với tháng trước.

CHÍ THÀNH