BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Triển khai mô hình “Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư an toàn không có bạo lực gia đình”

Cập nhật ngày: 22/03/2015 - 12:19

 

UB.MTTQ 12 xã, thị trấn ký kết thi đua.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện mô hình “Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư an toàn không có bạo lực gia đình” là nhằm tiếp tục đầy mạnh tinh thần đoàn kết toàn dân, là động lực cơ bản để thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân tham gia xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” và phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ các hành vi bạo lực gia đình ở địa phương.

Theo thống kê, trong 2 năm qua tình hình bạo lực xảy ra trên địa bàn huyện có sự gia tăng; đã xảy ra 40 vụ bạo lực về thân thể, 22 vụ bạo lực về tinh thần, 7 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Hồ sơ vụ việc giải quyết ly hôn có nguồn gốc từ hành vi bạo lực gia đình tăng nhanh, riêng năm 2014 có 540 vụ.

Tại hội nghị, UB.MTTQ 12 xã, thị trấn đã ký kết thi đua thực hiện mô hình, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm làm cho cán bộ các khu dân cư, tổ tự quản tham gia có hiệu quả vào việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm về bạo lực gia đình; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội và xây dựng môi trường xóm ấp lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ngọc Mến