Tân Châu: Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cập nhật ngày: 03/11/2012 - 09:08

(BTNO)- UBND huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kiểm tra, đồng thời mở đợt cao điểm vận động toàn dân trên địa bàn huyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phan Văn Triều – Phó trưởng Công an huyện triển khai nội dung cơ bản của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 25, 26 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Vận động nhân dân giao nộp các loại vụ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh minh hoạ

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch và quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. Cán bộ, công nhân viên và nhân dân, các tổ chức và cá nhân phải kịp thời tố giác và báo cáo cơ quan chức năng xử lý, vận động những người trước đây là công an, bộ đội nhưng đã nghỉ hưu hoặc xuất ngũ còn giữ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (dù được biếu, tặng và giữ làm kỷ niệm) thì phải giao nộp lại.

Các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, xử lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Số thu hồi được phải kiểm tra, bảo quản chặt chẽ, an toàn và có phương án giải quyết khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng Công an và Ban CHQS huyện phải chủ động phối hợp và bố trí kho chứa, có kế hoạch vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thu hồi được từ các xã, thị trấn chuyển đến và phân loại theo quy định.

Chí Thành