Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tân châu: Xử lý cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp đạt trên 70% 

Cập nhật ngày: 17/06/2021 - 16:27

BTNO - Thực hiện quyết định số 1573 ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về xử lý cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tân Châu. Tính đến nay toàn huyện đã thực hiện được trên 70% so với tổng diện tích cần xử lý.

Đoàn lãnh đạo liên ngành huyện Tân Châu kiểm tra, khảo sát một khu đất lâm nghiệp trồng cây sai mục đích trên địa bàn xã Tân Thành.

Theo đó, tổng diện tích cần xử lý là trên 1.000ha với 678 trường hợp. Trong đó, xã Tân Hòa có trên 450 ha với 361 trường hợp. Xã Tân Thành trên 500 ha với 269 trường hợp. Xã Suối Dây gần 60 ha với 27 trường hợp. Xã Suối Ngô trên 32 ha với 21 trường hợp.

Tính đến nay đã vận động được 44 hộ (diện tích trên 107 ha) cam kết chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, trong đó có 30 hộ đã trồng rừng trên 44 ha. UBND các xã và Hạt Kiểm lâm lập biên bản vi phạm hành chính 141 hộ, diện tích trên 277 ha.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 2 hộ thực hiện trồng rừng với 2,92 ha. Tính đến nay toàn huyện có 221 hộ chấp hành trồng rừng trên 350 ha.

Chí Thành