TAND Thị xã phản hồi khiếu nại của ông Võ Hoàng Lụa: Ông Trần Văn Thiết vẫn tiến hành tố tụng với tư cách Thẩm phán

Cập nhật ngày: 04/01/2013 - 08:19

(BTN)- Vừa qua, Báo Tây Ninh nhận được công văn của TAND thị xã Tây Ninh phản hồi đơn khiếu nại của ông Lê Hoàng Lụa do Báo Tây Ninh chuyển đến. Nội dung đơn khiếu nại yêu cầu xin thay đổi Thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Trần Văn Thiết.

Theo TAND Thị xã, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định về việc Thẩm phán phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng như sau: Họ đồng thời là đương sự, người đại diện người thân thích của đương sự; Họ tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ án đó; Có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Tại Điều 47 BLTTDS sự quy định việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân trong những trường hợp sau: Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 46 BLTTDS; Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau; Họ đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án đó, trừ trường hợp họ là thành viên trong Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Uỷ ban thẩm phán TAND cấp tỉnh thì vẫn được tham gia xét xử nhiều lần trong cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Kiểm sát viên, Thư ký toà án.

Đối chiếu với các lý do ông Lụa đã nêu trong đơn xin thay đổi thẩm phán Trần Văn Thiết, thì không thuộc các trường hợp quy định của các Điều 46, 47 của BLTTDS. Do đó, không có cơ sở để thay đổi thẩm phán.  Vì vậy, yêu cầu của ông Lụa không được chấp nhận.

TAND Thị xã trả lời là: Ông Trần Văn Thiết vẫn tiến hành tố tụng vụ án với tư cách là Thẩm phán.

PHÒNG BĐTL