Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Cập nhật ngày: 09/03/2021 - 12:15

BTN - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các nhà cao tầng.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các nhà cao tầng.

UBND tỉnh giao Sở LÐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát các quy định và các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Ðẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, tổ dân phố, ấp, khu phố, khu dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em.

Tích cực triển khai xây dựng Ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QÐ-LÐTBXH của Bộ trưởng Bộ LÐ-TB&XH về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu nhà cao tầng. Huy động sự tham gia của người dân trong việc phát hiện, cảnh báo và đề xuất gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu nhà cao tầng, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em.

KN