Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 

Cập nhật ngày: 18/04/2024 - 07:59

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Ngành chức năng thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng.

Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong thời gian tới;

Thực hiện các quy định của pháp luật tiến tới việc chấm dứt tình trạng khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tại địa phương trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030; bố trí các nguồn lực để triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thuỷ sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; nâng cao năng lực tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật cho thanh tra chuyên ngành thuỷ sản.

Bên cạnh đó, điều tra đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản ở thuỷ vực nội đồng (sông suối, ao hồ, kênh rạch, đồng ruộng), rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; điều tra đánh giá nghề cá thương phẩm hằng năm; điều tra, đánh giá mức độ gây hại của các nghề, ngư cụ khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương bổ sung Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thuỷ sản theo quy định; nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài bản địa, loài nguy cấp quý hiếm; tái tạo, phục hồi nguồn lợi thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng, các thủy vực trên địa bàn tỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, cơ quan truyền thông đại chúng vận động, tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, các hệ sinh thái thuỷ sinh, đặc biệt là có sự hiểu biết đúng về loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm; chủ động, tự giác tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Nuôi cá lóc bông tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu (Ảnh: Vũ Nguyệt)

Địa phương, đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; vận động ngư dân cam kết tuân thủ quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản; vận động chủ cơ sở chế biến, kinh doanh thuỷ sản cam kết không nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các loài thuỷ sản nguy cấp, quý hiếm; tổ chức cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Ngoài ra, thiết lập các điểm phóng sinh các loài thuỷ sản, thả cá giống tái tạo tập trung trên địa bàn để thuận lợi cho người dân thực hành phóng sinh một cách hiệu quả và có ý nghĩa với công tác tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Trúc Ly