Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 

Cập nhật ngày: 22/04/2024 - 14:26

BTN - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản vì một ngành Thuỷ sản phát triển xanh, bền vững.

Ngành chức năng thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng.

Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tại địa phương trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030; bố trí các nguồn lực để triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thuỷ sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức điều tra đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản ở thuỷ vực nội đồng (sông suối, ao hồ, kênh rạch, đồng ruộng), rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; đánh giá nghề cá thương phẩm hằng năm, mức độ gây hại của các nghề, ngư cụ khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh để đề xuất Trung ương bổ sung Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thuỷ sản; nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài bản địa, loài nguy cấp quý hiếm; tái tạo, phục hồi nguồn lợi thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng, các thuỷ vực trên địa bàn tỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Nuôi cá lóc bông tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu (Ảnh Vũ Nguyệt).

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, các hệ sinh thái thuỷ sinh, các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm; chủ động, tự giác tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; vận động ngư dân cam kết tuân thủ quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản; chủ cơ sở chế biến, kinh doanh thuỷ sản không nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm; tổ chức cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Ngoài ra, thiết lập các điểm phóng sinh các loài thuỷ sản, thả cá giống tái tạo tập trung... để người dân thực hành phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản một cách hiệu quả và ý nghĩa.

Trúc Ly