BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác kiểm tra VSATTP Khu du lịch Núi Bà

Cập nhật ngày: 12/02/2014 - 02:19

Đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo trong Khu Du lịch Núi Bà.

Tại các cơ sở, Đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực VSATTP, như  việc ghi nhãn sản phẩm, thực phẩm; điều kiện bảo đảm ATTP trong chế biến, kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; điều kiện về con người, cơ sở trong chế biến, kinh doanh thực phẩm,..

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đều có ý thức chấp hành quy định trong  chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đoàn chỉ nhắc nhở một số cơ sở chưa khám sức khỏe định kỳ đầy đủ cho nhân viên, chưa trang bị bảo hộ lao động cho người trực tiếp nấu nướng…

Đoàn cũng đã niêm phong, tạm giữ 49 bịch cà phê và 412 bịch bánh phồng sữa sai về quy cách, quy chế nhãn hàng hóa; đồng thời chuyển 2 trường hợp vi phạm cho Đội Quản lý thị trường số 2 xử lý.

Hiện hoạt động kiểm tra vẫn được đoàn liên ngành tiếp tục thực hiện, nhằm chấn chỉnh tình hình kinh doanh, chế biến của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong Khu Du lịch Núi Bà.

Quế Hương