Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 

Cập nhật ngày: 01/04/2023 - 16:10

BTNO - Theo Sở NN&PTNT, trên địa bàn tỉnh có nhiều cửa khẩu quốc gia, quốc tế, cửa khẩu địa phương và nhiều đường mòn lối mở nên thuận tiện trong việc trao đổi buôn bán... nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh gia súc, gia cầm qua đường biên giới rất cao.

Cán bộ thú y phun thuốc khử trùng tại một cơ sở chăn nuôi heo.

Hằng năm, Tây Ninh là một trong số các tỉnh được Cục Thú y chọn làm địa điểm thực hiện lấy mẫu giám sát sự lưu hành virus cúm gia cầm tại chợ, lò mổ do FAO, CDC tài trợ. Kết quả giám sát qua các năm cho thấy tỷ lệ lưu hành virus cúm gia cầm tại Tây Ninh A/H5N1 khá cao (năm 2022: 4,59%). Đây là thách thức lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và cúm gia cầm nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là phòng chống cúm gia cầm lây sang người, ngày 2.3.2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 555/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là phòng chống cúm gia cầm lây sang người.

Thực hiện công văn này, ngày 6.3.2023, Sở NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch số 839/KH-SNN về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Theo kế hoạch, các huyện có nguy cơ cao, có địa bàn gần với tỉnh Prey Veng của Vương quốc Campuchia được Sở NN&PTNT trực tiếp kiểm tra gồm 3 huyện: Tân Châu, Châu Thành và Tân Biên.

Qua kiểm tra thực tế, UBND các huyện đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng đợt 1, tiêu độc sát trùng đợt 1, trong đó có sự phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phân bổ vaccine, thuốc sát trùng đến từng xã, phường, thị trấn và đang triển khai thực hiện.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, không xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Công tác quản lý các cơ sở chăn nuôi và giết mổ thực hiện đúng quy định. Không phát hiện tình trạng vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép qua biên giới trong thời gian qua.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra Sở NN&PTNT nhắc nhở các đơn vị tăng cường công tác giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý không để lây lan ra diện rộng.

Triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng đợt 1, công tác tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2023. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Đồng thời, đoàn kiểm tra NN&PTNT khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học, rà soát tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Phun thuốc sát trùng xe chở gia cầm tại chốt kiểm dịch động vật.

Ngoài thực hiện Công văn số 555/UBND-KT, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 1.12.2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Triển khai Kế hoạch số 734/KH-SNN ngày 27.2.2023 của NN&PTNT về kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2023.

Tổ chức thực hiện Công văn số 733/SNN-CCCN&TY ngày 27.2.2023 của Sở NN&PTNT về triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo Kế hoạch số 839/KH-SNN ngày 6.3.2023 của Sở NN&PTNT về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Nhi Trần