Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Cập nhật ngày: 29/05/2022 - 21:12

BTNO - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có công văn gửi các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Huy Liệu