Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Cập nhật ngày: 24/05/2019 - 08:05

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 990 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá- Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế làm việc của đơn vị, địa phương; thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25- 31.5.2019).

Giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành phòng, chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá; vận động người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng, tham gia thực thi các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Đề xuất hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25- 31.5.2019.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chủ trương, chính sách về phòng, chống tác hại thuốc lá; thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng.

Nghiêm cấm hút thuốc lá tại bệnh viện.

Song song đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách không hút thuốc nơi công cộng và cơ quan làm việc; giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác chấp hành, đồng thời phát động phong trào thi đua “công sở không khói thuốc”. Tuyên truyền, vận động các thành viên và nhân dân giảm sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, không sử dụng thuốc lá trong lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình,...

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá ở địa phương. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá; chỉ đạo nghiêm các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiểm tra, giám sát các hành vi nhập khẩu thuốc lá lậu, buôn bán thuốc lá giả trên địa bàn; bổ sung tiêu chí không sử dụng thuốc lá vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng.

Thành lập mô hình điểm trụ sở, cơ quan nơi làm việc không khói thuốc. Chỉ đạo nghiêm cấm việc hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng.

Thùy Anh