Tăng cường công tác quản lý hành nghề y tế tư nhân 

Cập nhật ngày: 21/07/2017 - 18:17

BTNO - Sở Y tế vừa có công văn chỉ đạo Phòng Y tế các huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tăng cường công tác quản lý hành nghề y tế tư nhân.

Nhằm chấn chỉnh các hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt, bảo đảm an toàn cho người bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý.

Tăng cường quản lý người hành nghề, bảo đảm tất cả người hành nghề trên địa bàn phải được cấp Chứng chỉ hành nghề và hành nghề đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh niêm phong một cơ sở nha khoa tại huyện Châu Thành có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có) và tại cơ sở khám, chữa bệnh các thông tin sau: Giấy phép hoạt động bao gồm phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động; danh sách, văn bằng chuyên môn và phạm vi hoạt động chuyên môn của người chịu trách nhiệm chuyên môn và người hành nghề khám, chữa bệnh; giá dịch vụ khám, chữa bệnh; tên và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp để người dân biết và phản ánh khi có sai phạm.

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khám, chữa bệnh.

Thường xuyên kiểm tra biển hiệu quảng cáo, người hành nghề hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, việc thực hiện các quy chế chuyên môn; thực hiện xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, kết hợp với các hình thức phạt bổ sung như: Tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; tước giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có vi phạm pháp luật về y tế, tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.

Phối hợp hoặc tham mưu với UBND cấp phường, xã và cấp huyện/thành phố trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý; khuyến khích nhân dân cùng giám sát, phát hiện các sai phạm của các cơ sở khám, chữa bệnh để thông báo cho Sở Y tế xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác truyền thông để người dân nêu cao cảnh giác khi nghe các quảng cáo quá mức về khả năng khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

 Đình Tiến