Xã hội   An toàn giao thông

Tăng cường đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách ngang sông 

Cập nhật ngày: 13/09/2020 - 14:26

BTNO - Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các chủ bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh tăng cường đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách, bố trí người điều khiển phương tiện thuỷ phải có đủ chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng; phương tiện thủy phải được đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn hiệu lực.

Thực hiện nghiêm các nội dung trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện vận tải hành khách ngang sông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, cụ thể như sau: Trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân trên phương tiện phải bảo đảm đầy đủ về số lượng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Trước khi cho phương tiện rời bến phải phát cho mỗi hành khách đi trên phương tiện một áo phao hoặc một dụng cụ nổi cá nhân để sử dụng; 

Hướng dẫn và yêu cầu hành khách trên phương tiện mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách trong suốt hành trình của phương tiện; Từ chối chuyên chở đối với những hành khách không tuân thủ việc mặc áo phao hoặc không sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn; Chịu trách nhiệm liên quan đến sự cố hoặc tai nạn giao thông xảy ra trong quá trình vận tải hành khách ngang sông khi hành khách không mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách.

Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tăng cường kiểm tra tại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

B.Q