BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường giáo dục truyền thống cho CBCS lực lượng vũ trang Tây Ninh

Cập nhật ngày: 27/04/2009 - 10:10

Các chiến sĩ trẻ tham quan học tập tại Bảo tàng Tây Ninh

Nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn tháng Tư, tháng Năm – 2009, mới đây, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức cho hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm tại Bảo tàng tỉnh và Phòng truyền thống Lực lượng vũ trang Tây Ninh nơi trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 hình ảnh, hiện vật, tư liệu với các chủ đề: “Tây Ninh thời kỳ mở đất”; “Tây Ninh với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”; “Tây Ninh với chiến tranh biên giới Tây Nam”; “hệ thống căn cứ địa ở Tây Ninh”; “Các di chỉ khảo cổ ở Tây Ninh”; văn hoá các dân tộc; các bộ sưu tập cổ vật; và triển lãm chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống cho CBCS, tăng cường nhận thức về lịch sử hình thành và phát triển của quê hương Tây Ninh, qua đó bồi dưỡng lòng tự hào, yêu mến “Quê hương trung dũng kiên cường”, động viên khích lệ tinh thần CBCS hăng hái, tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

LÊ HUY THƯỜNG