Tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 20:52

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Tàu khai thác cát trái phép trong Hồ Dầu Tiếng bị Cảnh sát môi trường CATN bắt giữ- Ảnh minh hoạ

Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 01/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh sách các dự án thuộc Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành hàng năm, chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu chế xuất; Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu chế xuất.

Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp đã có quy định về quy mô công suất, công nghệ và tiêu chuẩn môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện lộ trình loại bỏ các công nghệ, thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng vượt định mức cho phép, lạc hậu, ô nhiễm môi trường theo quy định hoặc chỉ đạo của trung ương và địa phương.

Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát các tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và việc gắn với vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng về báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 5, Chương II Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, việc tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cấp phép hoạt động khoáng sản cho các dự án phù hợp với quy hoạch khoáng sản; yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường.

UBND các huyện, thành phố Tây Ninh phối hợp với các sở, ngành có liên quan giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện về đất đai, môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư tại địa phương.

Vũ Anh