Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt

Cập nhật ngày: 23/06/2019 - 23:05

BTN - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, tránh các tác động của tôm hùm nước ngọt tới nền kinh tế.

Theo UBND tỉnh, hiện nay, nhiều địa phương trong nước đang có tình trạng nhập khẩu, buôn bán loài tôm hùm nước ngọt (thuộc danh mục sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại). Đây là loài không có tên trong danh mục thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, việc nhập khẩu, phát triển, kinh doanh loài tôm hùm này trái với quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thuỷ sản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ đa dạng sinh học; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại; đẩy mạnh kiểm soát hoạt động mua bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu, buôn bán loài tôm hùm nước ngọt; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên; xây dựng kế hoạch khoanh vùng, cô lập và diệt trừ loài tôm hùm nước ngọt khi phát hiện chúng phát tán ra môi trường; thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp nhập khẩu, kinh doanh tôm hùm nước ngọt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động, người dân không mua bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là tôm hùm nước ngọt.

HOÀNG THI