Tăng cường kiểm tra an toàn công nghiệp, xử lý hóa chất gây ô nhiễm môi trường 

Cập nhật ngày: 07/10/2019 - 19:32

BTNO - Những năm qua, việc quy hoạch, phát triển và vận hành các khu công nghiệp luôn được các cấp, ngành quan tâm. Đặc biệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất tại các doanh nghiệp thường xuyên được theo dõi và kiểm tra, nhằm hạn chế hành vi gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân.

Đại diện Sở Công thương cho biết, đơn vị rất chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn công nghiệp, an toàn và xử lý hóa chất gây ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp ngành Công thương.

Kiểm tra và hướng dẫn cách lưu trữ hóa chất.

Trong quá trình kiểm tra, đơn vị đặc biệt quan tâm, theo dõi các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động nhạy cảm đến môi trường; sử dụng thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng hóa chất nguy hiểm, hóa chất là tiền chất.

Trong năm 2019, Sở Công thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Kinh tế TP.Tây Ninh, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu tổ chức kiểm tra 28 doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương.

Qua công tác kiểm tra thực tế, hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xử lý chất thải nguy hại, nước thải, khí thải thực hiện khá đầy đủ.

Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm như trong Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp xây dựng kho riêng lưu giữ chất thải nguy hại chưa đúng quy định; chưa ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại.

Có đơn vị chưa lập hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường đã được xác nhận, hay chưa xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đúng theo hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Kiểm tra công đoạn quét keo giày tại một đơn vị.

Đối với vấn đề an toàn công nghiệp, theo Sở Công thương, đa số các doanh nghiệp có xây dựng nội dung về an toàn công nghiệp, như tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác ứng cứu khi xảy ra tai nạn liên quan đến máy móc, thiết bị và một số tình huống khẩn cấp khác chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp bài bản và phổ biến để công nhân biết, có thể ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra.       

Hiện nay, việc các doanh nghiệp sử dụng và bảo quản hóa chất, hóa chất là tiền chất công nghiệp luôn được mọi người quan tâm. Trong quá trình kiểm tra, có 28/28 doanh nghiệp có sử dụng hóa chất trong sản xuất, trong đó 18 doanh nghiệp sử dụng hóa chất là tiền chất công nghiệp. Số lượng tiền chất sử dụng nhiều tập trung vào các ngành nghề như sản xuất ắc quy axit chì, sản xuất tinh bột khoai mì và đường mạch nha. 

Đánh giá của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp có quan tâm đến an toàn hóa chất nhưng vẫn chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin văn bản pháp luật liên quan. Có doanh nghiệp còn chưa xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với các hóa chất đang sử dụng trong sản xuất.

Một số doanh nghiệp chưa tổ chức tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ, công nhân làm việc trong đơn vị. Nhiều công nhân không thể nhận biết mức độ nguy hiểm, độc hại, tiếp xúc với hóa chất trong thời gian dài mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp.  

Diễn tập ứng phó sự cố tràn hoá chất ở KCN­- Ảnh minh hoạ

Đối với hóa chất là tiền chất công nghiệp, doanh nghiệp chưa quan tâm quản lý đúng theo quy định như còn lưu giữ chung tiền chất công nghiệp với hóa chất khác; chưa lập sổ riêng theo dõi về xuất, nhập, tồn các tiền chất đang sử dụng; còn xem tiền chất như hàng hóa bình thường khác.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn công nghiệp, an toàn hóa chất. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp khắc phục các nội dung còn thiếu sót, hạn chế thấp nhất tai nạn nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sống. Các doanh nghiệp đã nhận thấy thiếu sót, cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Để các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về an toàn công nghiệp, an toàn và xử lý hóa chất gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định các máy móc, thiết bị có yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt.

Phương Thảo