BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân

Cập nhật ngày: 11/11/2010 - 12:12

(BTNO)-Theo công văn số 14415/BTC-NSNN của Bộ Tài chính ban hành về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã chủ động thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân; đảm bảo việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo nguyên tắc tự nguyện; rà soát bãi bỏ các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định.

Các khoản đóng góp huy động từ người dân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trên nguyên tắc người dân tự nguyện đóng góp. Ảnh minh hoạ

Các cơ quan nhà nước không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp; không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 14415/BTC-NSNN nêu trên; theo dõi, kiểm tra việc huy động đóng góp của nhân dân đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã; xử lý kịp thời đối với đơn vị, cá nhân có sai phạm.

L.N