Kinh tế   Kinh tế

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng

Bài, ảnh: Thiên Tâm

Thiết kế: Ngọc Trâm