BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh

Cập nhật ngày: 29/07/2009 - 04:20

Đến 2015, 100% Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng bảo đảm chuẩn quốc gia; được đầu tư đủ các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng yêu cầu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; trên 65% công chức, viên chức tại các Trung tâm này có trình độ đại học, sau đại học và 100% cán bộ, nhân viên được đào tạo, tập huấn chuyên môn về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

Những mục tiêu trên được đề ra tại Đề án tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Đề án, các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh được phân loại đầu tư theo 5 cấp quy mô I, II, III, IV và quy mô đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tổng số vốn thực hiện Đề án ước khoảng 1.590 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 1.064 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 526 tỷ đồng, còn lại là vốn ODA, các nguồn viện trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đề án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 2010-2011 (khoảng 631 tỷ đồng) và giai đoạn 2012-2015 (khoảng 959 tỷ đồng).

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo nguyên tắc: Hỗ trợ 100% cho các tỉnh miền núi, khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng; hỗ trợ 90% cho các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Thuận; hỗ trợ 80% cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ trợ cấp trên chi cân đối ngân sách địa phương năm 2008 từ 35% trở lên; đối với các tỉnh còn lại thuộc khu vực này, ngân sách trung ương hỗ trợ 75%; hỗ trợ 60% đối với các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50%; các địa phương có tỷ lệ điều tiết trên 50% thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%. Riêng thành phố Cần Thơ được hỗ trợ 80%, tỉnh Vĩnh Phúc được hỗ trợ 40%. TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thực hiện Đề án bằng ngân sách địa phương.

(Theo chinhphu.vn)