Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật 

Cập nhật ngày: 01/03/2024 - 08:31

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật giai đoạn 2024-2030.

Chăm sóc bò thịt

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024 – 2025 phấn đấu có 3 vùng cấp huyện (Tân Biên, Tân Châu, Gò Dầu) đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam, 1 vùng cấp huyện (Dương Minh Châu) đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle, 1 vùng cấp huyện (Bến Cầu) đạt an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng bò theo quy định của Việt Nam.

Giai đoạn 2026-2030, duy trì các vùng đã đạt an toàn dịch bệnh; phấn đấu có 5 vùng cấp huyện (thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành, thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, huyện Châu Thành) đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam, 2 vùng cấp huyện (Tân Biên, Tân Châu) đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của WOAH đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle; 1 vùng cấp huyện (Bến Cầu) đạt an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng ở bò theo quy định của WOAH.

Chăn nuôi gà an toàn sinh học.

Tỉnh sẽ tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người, trong đó xác định và thiết lập vùng an toàn dịch bệnh phù hợp với quy hoạch của tỉnh, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch và các quy định của WOAH.

Các địa phương, ngành chức năng có liên quan hướng dẫn, quản lý chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh; thực hiện việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào vùng an toàn dịch bệnh; kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y bảo đảm an toàn dịch bệnh; có kế hoạch dự phòng ứng phó khi phát hiện dịch bệnh động vật...

Tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chế biến sản phẩm động vật theo hướng giảm cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tăng cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; triển khai các chính sách phát triển hoạt động giết mổ tập trung, công nghiệp phù hợp...

Trúc Ly