Tăng cường ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp 

Cập nhật ngày: 18/05/2021 - 05:16

BTNO - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân để nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng...

Rừng trồng xen giữa rừng tự nhiên ở xã Ninh Điền (huyện Châu Thành).

Theo UBND tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, tỉnh đã bảo vệ và phát triển ổn định diện tích rừng hiện có, nâng cao năng suất, chất lượng, diện tích và phát huy giá trị của từng loại rừng thông qua các hình thức như: trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng, các loại dịch vụ môi trường rừng....; góp phần đáp ứng yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng gắn vơi tiến trình xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Từ đó, các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để, số vụ vi phạm giảm 571 vụ so với giai đoạn 2011-2015 (tương đương giảm 49%) - đặc biệt, gần như chấm dứt tình trạng đất lâm nghiệp bị lấn chiếm mới.

Về công tác phát triển rừng, tỉnh trồng mới 763 ha rừng, đạt 52,6% so với kế hoạch; chăm sóc 2.774 lượt ha rừng trồng, đạt 98,9% so với kế hoạch; diện tích khoanh nuôi được quản lý, bảo vệ tốt, khả năng thành rừng cao; cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng hơn 1 triệu cây phân tán từ nguồn ngân sách tỉnh đầu tư. Độ che phủ rừng đến năm 2020 là 16,3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỉnh cũng kiểm soát rất chặt chẽ, đúng quy định các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên...

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, cháy rừng, trộm cắp, vận chuyển lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra, nguy cơ cháy rừng vẫn còn cao. Việc xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, xử lý giấy CNQSD đất được cấp trùng còn chậm, không đạt tiến độ theo kế hoạch. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn chậm so với tiến độ. Công tác giao khoán rừng của các ban quản lý rừng trong thời gian qua còn nhiều bất cập, chưa đúng quy định, cần phải khắc phục, chấn chỉnh...

Cây rừng tự nhiên ở rừng Ninh Điền.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân để nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, kéo giảm tình trạng phá rừng, trộm cắp, vận chuyển lâm sản trái pháp luật...

An Khang