BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 05/05/2009 - 09:36

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Chính phủ.

Đề án cũng hướng tới sự bình đẳng giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số

Đề án này nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (NNT-ĐBTS); củng cố đội ngũ làm công tác này; thực hiện có hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn I từ năm 2009-2010 và giai đoạn II từ 2010 đến hết năm 2012). Nguồn kinh phí thực hiện Đề án là 75,298 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến hết năm 2012, từ 70% trở lên NNT-ĐBT được tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật; từ 95% trở lên cán bộ, công chức làm việc trong các đơn vị có liên quan đến NNT-ĐBT được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Về mặt hiệu quả kinh tế và xã hội, Đề án góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT. Đưa công  tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho NNT-ĐBT thành hoạt động thường xuyên trong hoạt động quản lý nhà nước; góp phần đưa ý thức  tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành bình đẳng giới, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực vị thế của NNT-ĐBT.

Đề án gồm 4 tiểu Đề án: Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 2 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số" do Ủy ban Dân tộc chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 3 "Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và thực hiện; Tiểu Đề án 4 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đảm nhận chỉ đạo và thực hiện.

(Theo chinhphu.vn)