Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường thủy 

Cập nhật ngày: 08/06/2021 - 10:47

BTNO - Theo Cảng vụ đường thủy nội địa, thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong hoạt động vận tải, trong đó có hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện đường thủy, nhất là việc chủ động triển khai các giải pháp, biện pháp về phòng, chống Covid-19 đối với các bến khách ngang sông.

Hướng dẫn người điều khiển phương tiện quản lý danh sách khai báo y tế của hành khách khi đưa khách bằng phương tiện thủy nội địa qua sông.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đã phối hợp với các chủ bến khách ngang sông lập các điểm kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại các bến khách ngang sông.

Theo đó, tại các đầu bến khách ngang sông, viên chức Cảng vụ đã phối hợp lập điểm kiểm tra thân nhiệt, niêm yết các mã vạch đã thiết lập để khách đi phà, đi đò dùng điện thoại thông minh khai báo y tế, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hành khách thực hiện quy trình “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi sử dụng phương tiện đường thủy nội địa.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh, việc thực hiện quản lý danh sách hành khách khai báo y tế đối với hành khách sử phương tiện đường thủy nội địa, nhất là tại các bến khách ngang sông sẽ giúp hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn, cũng như thuận tiện quản lý, truy vết khi cần thiết.

Thế Nhân