BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thu gom, xử lý rác thải 

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - 21:08

BTNO - Người dân kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh nhằm cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khoẻ cộng đồng và văn minh đô thị.

Thời gian qua, chính quyền các địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền; dọn dẹp, xử lý rác thải vứt bừa bãi trên một số tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra. Người dân kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh nhằm cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm sức khoẻ cộng đồng và văn minh đô thị.

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ khoản 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 28, Chương III Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 24.8.2021 về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó quy định cụ thể đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Điều 29 đối với UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nguồn lực để đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, xác định vị trí, quy mô các điểm tập kết, trạm trung chuyển phục vụ cho nhu cầu trung chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn, tổ chức và xây dựng lộ trình thu gom, lộ trình vận chuyển chất thải để làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ theo quy định;

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thu gom, tập kết vận chuyển chất thải sinh hoạt tại các ấp, khu phố, tổ dân phố và các tổ tự quản; phối hợp với các chủ thu gom, vận chuyển xác định cụ thể thời gian, địa điểm, tần suất, phương thức chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình, chủ nguồn thải và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn.

Xe thu gom rác thải sinh hoạt thỉnh thoảng phải dẹp rác thải vứt không đúng nơi quy định theo các tuyến đường. Ảnh minh hoạ

Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trong khu dân cư, nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn trong tổ chức đấu thầu xử lý chất thải sinh hoạt; việc vận động người dân phân loại rác tại nguồn, tham gia đăng ký thu gom rác tỷ lệ chưa cao, đặc biệt là các vùng ven đô thị, nông thôn, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình không đăng ký, vứt rác bừa bãi ở những nơi đất trống...

Do đó, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trúng thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không để tồn đọng cũng như giám sát người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định (bãi tập kết hoặc trạm trung chuyển) và xử lý vi phạm nếu phát hiện.

Năm 2024, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định mới thay thế các quyết định không còn phù hợp về quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, y tế và các chất ô nhiễm; về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh...

Chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân thu gom thải sinh hoạt đúng quy định (các thùng chứa rác thải sinh hoạt của người dân bảo đảm vệ sinh trên đường 781, địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu).

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư; công khai minh bạch, tham vấn các thông tin liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo vệ môi trường...

Nghĩa Nhân