BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng giá điện 10% năm 2013, EVN báo doanh thu hơn 8 tỷ USD

Cập nhật ngày: 27/12/2013 - 06:26

Trong năm 2013, EVN đã tăng giá điện 2 lần, tổng cộng 10%.

Trong năm 2013, EVN đã tăng giá điện 2 lần, tổng cộng 10%.

Thông báo tại cuộc họp báo chiều 27/12/2013, ông Đinh Thế Phúc, Phó cục trưởng Cục điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, doanh thu bán điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 143.893,78 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh).

Tuy nhiên, đến 31.12.2012, tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành của Tập đoàn vẫn còn tới 19.877,76 tỷ đồng. Trong đó, lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện đến 31.12.2012 là 4.736,7 tỷ đồng.

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán là 15.109,52 tỷ đồng. Chi phí tiếp nhận lưới điện áp nông thôn là 31,54 tỷ đồng.

Tuy vậy, nếu tính riêng sản xuất kinh doanh điện của năm 2012 vẫn có lãi 4.404,63 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của PV , ông Đinh Quang Trí - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết thêm, ước tính trong năm 2013, toàn tập đoàn sẽ đạt doanh thu 172.000 tỷ đồng và sau khi đã trừ đi một phần lỗ lũy kế và lỗ tỷ giá nên EVN chỉ còn lãi 120 tỷ đồng.

Lỗ treo lại của năm 2011 tổng cộng là 38.000 tỷ đồng, trong đó gần 12.000 tỷ đồng là lỗ sản xuất kinh doanh do giá bán thấp hơn giá thành, lỗ chênh lệch tỷ giá đến 31.12.2011 là 26.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến 31.12.2012, lỗ lũy kế còn lại còn hơn 4.000-5.000 tỷ đồng, chênh lệch tỷ giá còn lại 15.000 tỷ đồng.

Nguồn bù đắp nhờ vào sản lượng thủy điện của năm 2012 và 2013 tăng vọt, giúp chi phí giảm, qua đó nhận được nguồn bổ sung bù đắp cho phần lỗ để lại.

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, trong năm 2013, với 2 lần tăng giá, giá điện đã tăng 10% và góp vào CPI mức tăng 0,25%.

 Minh bạch giá thành sản xuất điện năm 2012

Minh bạch về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của EVN, ông Đinh Thế Phúc cho biết, sản lượng điện thương phẩm thực hiện của tập đoàn này năm vừa rồi đạt 105,47 tỷ kWh.

Tỷ lệ tổn thất hệ thống điện là 8,85%, thấp hơn 0,38% so với thực hiện năm 2011 (9,23%) và thấp hơn 0,35% so với kế hoạch năm 2012 (9,2%) quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BTC ngày 15/3/2012 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2016.

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.489,15 tỷ đồng bao gồm thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đ/kWh. Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 107.199,04 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.016,4 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 8.771,55 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải đện theo điện thương phẩm là 83,17 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 22.958,18 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 217,67 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 560,38 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 5,31 đ/kWh.

Theo dantri.com.vn