BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu, lương công chức loại A1 sẽ tăng như thế nào? 

Cập nhật ngày: 06/11/2022 - 17:07

Mức lương công chức loại A1 được tính dựa vào căn cứ tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Khi lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng, thì mức lương công chức loại A1 tương ứng với các hệ số cụ thể sẽ tăng tương ứng như sau.

Nguồn VOV