Tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1-1-2021

Cập nhật ngày: 22/12/2020 - 10:07

Bộ Y tế ngày 21-12 đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-BYT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ ngày 1-1-2021, chính sách thông tuyến trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở y tế trên phạm vi cả nước vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến.

Nếu đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến trung ương, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú; tại tuyến tỉnh sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%). Riêng tại tuyến huyện, người tham gia bảo hiểm y tế đã được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2016...

Nguồn hanoimoi