Tăng trưởng GDP cả năm có khả năng đạt 6,8%

Cập nhật ngày: 02/07/2010 - 05:44

Dự báo này được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trong hai ngày 1 và 2.7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đây là một trong hai phiên họp thường kỳ Chính phủ quan trọng nhất của năm, là dịp Chính phủ cùng với các bộ, ngành, địa phương đánh giá nửa chặng đường thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 2010 - năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010).

Cùng với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự phiên họp (phần kinh tế- xã hội) thông qua cầu truyền hình trực tuyến tới các địa phương.

Kinh tế phục hồi khá nhanh, phát triển theo chiều hướng tích cực

Chính phủ thống nhất nhận định sáu tháng đầu năm nay, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi khá nhanh và đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, tốc độ tăng trưởng GDP sáu tháng đầu năm đạt khoảng 6,16% (quý 1 tăng 5,83%, quý 2 tăng khoảng 6,40%), trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,31%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,5%; dịch vụ tăng 7,05%.

Tổng thu ngân sách nhà nước sáu tháng ước đạt 242,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Bội chi ngân sách nhà nước với luỹ kế 6 tháng đầu năm ước 30,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% mức bội chi cả năm.

Công tác huy động và giải ngân vốn đầu tư phát triển có một số chuyển biến tích cực.

Sáu tháng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 390,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng kim ngạch xuất khẩu sáu tháng ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2009; trong khi đó tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2009. Vì vậy, ước nhập siêu 6 tháng đầu năm khoảng 6,7 tỷ USD, bằng 20,9% kim ngạch xuất khẩu.

Về tín dụng, huy động vốn 6 tháng tăng 10,82%, trong đó bằng VND tăng 13,1%. Đáng chú ý, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm. Thị trường ngoại hối tương đối ổn định.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu so với tháng Năm chỉ tăng 0,22% - mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm từ 2004 trở lại đây.