Kinh tế   Kinh tế

Tăng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển lên 1.000 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 09/12/2019 - 20:10

BTNO - Việc tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa thông qua nghị quyết, tăng vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 lên 1.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực tài chính của quỹ.

Bà Nguyễn Thị Hà- Phó Giám đốc phụ trách Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh cho biết, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đến ngày 25.10.2019 đạt 524,3 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh đã cấp 506 tỷ đồng; vốn bổ sung từ Quỹ Đầu tư phát triển 16,548 tỷ đồng, vốn khác của chủ sở hữu 1,781 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, việc cho vay của Quỹ đã góp phần thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân cùng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở, giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH của địa phương. Quỹ đã giải ngân 175,3 tỷ đồng cho các dự án vay đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng trưởng tín dụng bình quân 6%. Dư nợ cho vay đến 30.9.2019 là 160 tỷ đồng.

Với chức năng cho vay đầu tư và đầu tư trực tiếp, Quỹ đã góp phần đưa các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh hoạt động ổn định, giải quyết nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho các doanh nghiệp như: các dự án vay vốn thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, môi trường, nông nghiệp...; góp vốn đầu tư các dự án đường 788 đoạn Km4+600 đến Km 13+100, đường 781 (đoạn từ cầu KI3 đến ngã ba Suối Đá), dự án nâng cấp đường 786 (đoạn từ ngã tư Quốc tế đến UBND huyện Ben Cầu), nâng cấp đường D (Trương Tùng Quân, khu dân cư số 1 phường 3), dự án xây dựng Chợ Bàu Năng; dự án cụm Công nghiệp Tân Hội... góp phần tạo sản phẩm, việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, do nguồn vốn điều lệ ngân sách cấp còn hạn chế đã gây ảnh hưởng trong hoạt động huy động vốn, đầu tư trực tiếp và cho vay, đặc biệt kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa, thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh.

Nhiều dự án đầu tư trong tỉnh mong muốn được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ- Ảnh minh hoạ

Bà Nguyễn Thị Hà giải thích thêm, quy định giới hạn cho vay của Quỹ đối với một dự án không được vượt quá 20% và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì không vượt quá 30%. Một khách hàng khi vay lại không được vượt quá 25%.

Tính đến 25.10.2019, nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ 571,628 tỷ đồng thì giới hạn cho vay tối đa đối với một dự án không được vượt quá 114 tỷ đồng. Trường hợp một khách hàng có nhiều khoản vay tại Quỹ thì tổng dư nợ không được vượt quá 142 tỷ đồng. “Giới hạn cho vay như trên, xét trong bối cảnh kinh tế - xã hội 5 năm tới, các công trình dự án mang tính trọng điểm với nguồn vốn đầu tư cao trong khi nguồn vốn của Quỹ thấp sẽ không đáp ứng được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ”- bà Hà nói.

Bà Hà dẫn chứng thêm, trong thời gian qua có những dự án, như dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng (giai đoạn 1: quy mô 5 tầng, 300 giường bệnh), tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh (giai đoạn 1, quy mô 300 giường bệnh), tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng; … mong muốn tiếp cận nguồn vốn của Quỹ, nhưng do quy định mức trần cho vay (theo Nghị định 37/2013/NĐ-CP) nên không thể đáp ứng được nhu cầu của dự án.

 “Việc tăng vốn điều lệ cho Quỹ giai đoạn 2020 - 2025 để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới là cần thiết”- bà Hà nhấn mạnh.

Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh là tổ chức tài chính nhà nước của địa phương được thành lập năm 2002 hoạt động theo mô hình Ngân hàng chính sách, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển của địa phương. Theo lộ trình, giai đoạn 2020 - 2025, vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển phấn đấu đạt 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp hàng năm và nguồn trích từ Quỹ đầu tư phát triển hàng năm theo quy định.

Tâm Giang